телефон

070 356 659

телефон
е-маил

info@glic.com.mk

е-маил
КОНТАКТ

Со отворањето на познатиот трговски синџир РАМСТОР, на ден 12.09.2013г. во Скопје, општина Аеродром, Ново Лисиче, ставен е во функција новиот деловно-трговски центар со корисна површина од 3.500 м², со деловни објекти за различни намени и модерен паркинг простор

 ГЛИЦ ДООЕЛ, ја потврди добрата проценка за потреба од изградба на модерен трговски центар во новата елитна станбена населба. Жителите на модерната станбена населба во Ново Лисиче и овој дел на општината Аеродром во Скопје, ќе можат секојдневно да ги задоволат сите потреби за квалитетно семејно живеење

ГАЛЕРИЈА