телефон

070 356 659

телефон
е-маил

info@glic.com.mk

е-маил
КОНТАКТ
section-icon-hook

Нашите проекти

Компанијата цели кон изградба на висококвалитетни деловно – станбени објекти.