телефон

070 356 659

телефон
е-маил

info@glic.com.mk

е-маил
КОНТАКТ

Глиц Центар е најновиот наш  станбен објект во центарот на Скопје.

Во состав на објектот се наогаат:

930 m2  станбен простор, 14  станови од 46м2 до 138 м2.